Vážení členovia klubu,

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci termín uhradenia členského príspevku na rok 2022. Splatnosť členského príspevku na rok 2022 je do 31.1.2022, preto prosíme všetkých členov o úhradu do tohto dátumu. V prípade neuhradenia členského príspevku do 31.1.2022 Vám členstvo podľa platných stanov KCHPS ZANIKÁ.

Členské na rok 2022:

a) pre riadnych členov SPZ 9,-€

b) pre kolektívnych členov SPZ 12,-€

c) členské pre invalidných dôchodcov znížené o 50 %

Uhradiť prevodom na účet klubu:

KLUB CHOVATEĽOV POĽOVNÝCH SLIEDIČOV, ŠTEFÁNIKOVA 10, 811 05 BRATISLAVA

IBAN KÓD: SK16 1100 0000 0026 2334 1257 VARIABILNÝ SYMBOL: 20

SWIFT CODE: TATR SK BX

Popis transakcie: uveďte meno člena, za ktorého sa poplatok uhrádza.