Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Uzávierka Kontakt a propozície
FSMP

spolupráca s SPK, SPZ, KPKA

Skúšky sú považované za klubové, t. j. na splnenie podmienky klubovej skúšky do chovu.

22.08.2021, PR Chrasť-Gyňov 15.08.2021

alebo do naplnenia počtu psov v skupine (8)

Prihlášky zasielajte emailom:

Ing. Renáta Karolová, PhD., renata.karolova@uvlf.sk

PROPOZÍCIE

Prejsť na výsledky akcií