Vážení členovia a priaznivci plemien sliedičov a vodných psov, s radosťou Vám oznamujeme, že máme náhradný termín pre klubovú výstavu v mesiaci júl tak, ako sme avizovali na poslednej konanej akcii. Vzhľadom k skrátenej dobe prihlasovania je na výstavu len jedna uzávierka, ktorej termín sa nebude predlžovať. 

Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Rozhodca Uzávierky Kontakt
Klubová výstava Čakateľstvá: CAJC, JCC, CAC, CC, r.CAC

Tituly: Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz

18.07.2021

Veľké Úľany, Priemyselná 2

Beke Judit (HU) Uzávierka 09.07.2021 EMAIL

Propozície:

Doplňujúce informácie:

  • Klubová výstava bude mať obmedzenia, ktoré budú vychádzať z opatrení a nariadení vydaných vládou SR a hlavným hygienikom (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy atď.) v súvislosti s COVID-19.
  • Každé prihlásenie je potvrdené emailom po spracovaní. V prípade, že Vám potvrdenie prihlášky nebude do 5 dní od prihlásenia zaslané na email, ktorý ste zadali do prihlášky, kontaktujte nás na info@kchps.sk
  • Pre identifikáciu účelu platby prosíme nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený v online prihláške. Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do záverečných súťaží, poplatky môžete uhradiť v jednej platbe, uveďte prosíme všetky variabilné symboly!