Vážení chovatelia,

v súvislosti s vyhláškou MPaRV SR č. 283/2020 dávame do pozornosti usmernenie prezídia SKJ. Usmernenie je dostupné na úvodnej stránke www.skj.sk

Zároveň upozorňujeme na novelizáciu výstavného poriadku FCI, ktorý je taktiež publikovaný na web stránke SKJ v sekcii dokumenty FCI.