Vážení členovia klubu,

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci termín pre uhradenie členského príspevku na rok 2021. Splatnosť členského príspevku na rok 2021 je do 31.1.2021, preto prosíme všetkých členov o úhradu do tohto dátumu. V prípade neuhradenia členského príspevku do 31.1.2021 Vám členstvo podľa platných stanov KCHPS ZANIKÁ.

Členské na rok 2021 (pre riadnych členov SPZ 9€, pre kolektívnych členov SPZ 12€, pre invalidných dôchodcov znížené o 50 %) je možné uhradiť prevodom na účet klubu:

KLUB CHOVATEĽOV POĽOVNÝCH SLIEDIČOV, ŠTEFÁNIKOVA 10, 811 05 BRATISLAVA
IBAN KÓD: SK16 1100 0000 0026 2334 1257
SWIFT CODE: TATR SK BX
variabilný symbol: 20

Za email, ktorý obdržali členovia s chybne zadanou pôvodnou výškou členského,  sa ospravedlňujeme.

Ak ste medzičasom členské v pôvodnej výške už uhradili, rozdiel Vám bude vrátený.