Milí členovia KCHPS,

po dlhšom období obmedzení sa opäť rozbieha aj skúšková sezóna. Podľa uznesenia prezídia SPK je možné organizovať skúšky, pri ktorých sa skúša hľadanie, sliedenie a durenie až od 1.7. Keďže chceme dobehnúť zameškané, najmä pri plnení “výkonových” kritérií do chovu, mesiac júl bude pomerne náročný. Využili sme možnosť, na ktorej sme sa dohodli na ostatnej členskej schôdzi. Rozvinuli sme spoluprácu s niektorými OPK, ktoré nám umožnili na ich skúšky delegovať rozhodcov z radov členov klubu. Takéto skúšky budú akceptované pre splnenie podmienok chovnosti. V júli sa tak uskutočnia 4 skúšky (1x LSMPaR, 2x FSMP a 1x FSMPaR). Samozrejme ďalšie skúšky sa budeme snažiť realizovať podľa plánu.

Rád by som na tomto mieste upriamil Vašu pozornosť na 15. a 16. august 2020 a to Memoriál Klaudiusa Lukáča, ktorého centrum bude vo Veľkej Ide. Náš klub je spoluorganizátorom tejto krásnej, reprezentatívnej akcie predtým známej ako pohár Zemplína. Ide o tohoročný vrchol našej výcvikovej sezóny, klubové všestranné skúšky s udeľovaním CACT. Chcel by som Vás vyzvať k účasti na tomto podujatí a to ako v pozícii vodičov, tak i divákov v korone. Hovorím z vlastnej skúsenosti vodiča z roku 2018, výborné terény, organizácia, spoločenská úroveň a príjemná atmosféra. Na členskej schôdzi sme si odsúhlasili aj finančnú podporu pre zúčastnených členov klubu v podobe preplatenia polovice “štartovného”.

Myslím, že je ideálny čas na vyplnenie a odoslanie prihlášky, ktorú nájdete na web stránke hlavného organizátora t. j. Slovenského klubu chovateľov českých fúzačov. Do termínu konania memoriálu zostávajú temer 2 mesiace, čo je dosť na prípravu, na doladenie niektorých disciplín, či odstránenie nedostatkov. Takže hor sa do práce, nech môžme predviesť prácu poľovných sliedičov.

Ak by bol zo strany členov klubu záujem môžme zorganizovať aj spoločný tréning. Niekto má k dispozícii les, iný pole, ďalší vodu, niekto vie zohnať zver, prípadne farbu. Vieme si takýmto spôsobom pomôcť a kvalitne odtrénovať aj disciplíny, na ktoré doma možno nemáte ideálne podmienky. V prípade záujmu ma kontaktujte emailom na martin.sykora@lesy.sk alebo na mobil +421 918 333 573, pokúsim sa to skoordinovať. Každý z nás má určite mnoho iných povinností a netvrdím, že sa to určite na prvý raz podarí, ale bol by hriech to aspoň neskúsiť.

 

Martin Sýkora

výcvikár KCHPS

Propozície: