Srdečne pozývame všetkých priaznivcov plemien poľovných sliedičov a vodných psov na Klubovú výstavu:

Prihlasovanie na výstavu bolo ukončené. V priebehu utorka a stredy každý prihlásený obdrží vstupný list na výstavu, ktorý je potrebné priniesť so sebou. V prípade, že Vám nebol na Vami zadanú emailovú adresu vstupný list doručený, prosím kontaktujte nás emailom (info@kchps.sk)

Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Rozhodca Uzávierky Kontakt
Klubová výstava Čakateľstvá: CAJC, JCC, CAC, CC, r.CAC

Tituly: Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz

26.07.2020

Budča – penzión Fit

www.penzionfit.sk 

Dr. Eva Felszeghyová 1. uzávierka 05.07.2020

2. uzávierka 17.07.2020

EMAIL

Propozície:

Doplňujúce informácie:

  • Klubová výstava bude mať obmedzenia, ktoré budú vychádzať z opatrení a nariadení vydaných vládou SR a hlavným hygienikom (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy atď.) v súvislosti s COVID-19.
  • Po výstave bude realizovaná kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky
  • Každé prihlásenie je potvrdené emailom po spracovaní. V prípade, že Vám potvrdenie prihlášky nebude do 5 dní od prihlásenia zaslané na email, ktorý ste zadali do prihlášky, kontaktujte nás na info@kchps.sk

Pre identifikáciu účelu platby prosíme nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený v online prihláške. Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do záverečných súťaží, prípadne aj na Kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, poplatky môžete uhradiť v jednej platbe, uveďte prosíme všetky variabilné symboly!

Príklad 1:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 6030 (VS výstavy je 60 a VS kontroly je 30)

Príklad 2:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne do záverečných súťaží, ako variabilný symbol uvediete 6070 (VS výstavy je 60 a VS súťaží je 70)

Príklad 3:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do súťaží a na kotrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 607030 (VS výstavy je 60 , VS súťaží je 70 a VS kontroly je 30)

Prejsť na udalosť Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky
Prejsť na výsledky akcií