V mesiaci júl bude umožnené organizovať klubové skúšky v pôvodných termínoch a taktiež v spolupráci s príslušnými OPK majú členovia možnosť prihlásiť sa na skúšky, ktoré klub spoluorganizuje.

Na všetkých skúškach budú isté obmedzenia, ktoré budú vychádzať z opatrení a nariadení vydaných vládou SR a hlavným hygienikom (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy atď.) v súvislosti s COVID-19.

Viac informácií nájdete v sekcii Akcie klubu/Skúšky.