Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Uzávierka Kontakt
FSMP

spolupráca s SPK, SPZ, PS Devínska Kobyla

Skúšky sú považované za klubové, t. j. na splnenie podmienky klubovej skúšky do chovu.

11.7.2020, PR Devínska Kobyla 03.07.2020

alebo do naplnenia počtu psov v skupine (8)

Prihlášky zasielajte na adresu:

Rastislav Jesenický, Švantnerova 9, 841 02 Bratislava

Doplňujúce informácie:

Miesto konania: Poľovný revír Devínska Kobyla
Zraz účastníkov: o 7,30 hodine, Parkovisko Lidl, Saratovská 1/A, 841 02 Bratislava
Registrácia účastníkov: od 7,30 do 8,00 hodiny
Účasť na skúškach, prihlášky, poplatky:
– v deň konania skúšok bude nutné dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia,
– skúšky sa konajú bez účasti verejnosti,
– skúšky sú prístupné pre malé plemená, ktoré boli riadne a včas prihlásené a
majú príslušné doklady, za ktoré bol zaplatený skúšobný poplatok 25 eur – členovia PS Devínska Kobyla,
35 eur – nečlenovia PS Devínska Kobyla,

– zo skúšok musia byť vylúčené háravé suky a choré jedince,
– poplatok sa hradí v deň konania skúšok v hotovosti pri registrácii.

Vodič psa musí pri registrácii predložiť:
– preukaz pôvodu psa,
– potvrdenie veterinárneho lekára o očkovaní psa.

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku.
Vodič psa môže podať námietky len vtedy, ak môže preukázať, že nebol dodržaný skúšobný
poriadok. S konečnou platnosťou rozhodne hlavný rozhodca.
Vodič psa je povinný mať u seba poľovnícku zbraň, zbrojný preukaz a potrebný počet
nábojov. U kolektívnych členov si strelca zabezpečí každý sám.
Skúšky sa konajú za každého počasia.
V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov skúšok nebudete môcť zúčastniť, oznámte to ihneď
u kynologického referenta PS Devínska Kobyla Rastislava Jesenického. Organizátor si
vyhradzuje zmenu propozícií.

Prejsť na výsledky akcií