Zoznam členov bol po kontrole úhrad zaktualizovaný.

Prosíme všetkých členov, ktorí uhradili členské na rok 2020 a nenašli sa v zozname členov, aby kontaktovali matrikárku Ing. Renátu Karolovú kvôli identifikácii platby.