Pripomíname blížiaci sa termín pre úhradu členského poplatku na rok 2020 (31.1.2020) a taktiež uzávierky zasielania podkladov do súťaží výstavný a pracovný pes roka 2019 (15.1.2020).