Na získanie titulu Klubový šampión krásy mladých KCHPS je potrebné:

  • Získať 3 x CAJC, JCC na Klubovej alebo Špeciálnej výstave KCHPS / 1 x CAJC, JCC môže byť nahradený CAC, CC z triedy strednej/

Po splnení podmienok zaslať poštou alebo e-mailom na adresu poradcu chovu :

  • Kópiu/Scan posudkových listov
  • Kópiu/Scan CAJC, JCC resp. CAC, CC kartičiek (platí pre tituly zadané do 1.1.2018)
  • Kópiu/Scan preukazu o pôvode jedinca (obe strany)
  • Fotografiu jedinca vo výstavnom postoji

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca email s potrebnými dokumentmi na adresu tajomníčky klubu: a.iglodyova@gmail.com 

Zoznam Klubových šampiónov krásy KCHPS a Klubových šampiónov krásy mladých KCHPS