Na získanie titulu Klubový šampión krásy KCHPS je potrebné:

  • Získať 3 x CAC, CC na Klubovej alebo Špeciálnej výstave usporiadanej KCHPS v minimálne dvoch výstavných sezónach

Po splnení podmienok zaslať e-mailom nasledujúce dokumenty:

  • Kópiu/Scan posudkových listov
  • Kópiu/Scan CAC, CC kartičiek (platí pre tituly zadané do 1.1.2018)
  • Kópiu/Scan preukazu o pôvode jedinca (obe strany)
  • Fotografiu jedinca vo výstavnom postoji

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca email s potrebnými dokumentmi na adresu tajomníčky klubu: a.iglodyova@gmail.com 

Zoznam Klubových šampiónov krásy KCHPS a Klubových šampiónov krásy mladých KCHPS