Vzhľadom k vývoju výskytu afrického moru ošípaných (AMO) a na základe veterinárnych opatrení na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia AMO v populácii diviačej zveri vydaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR
sú klubové Farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov
ZRUŠENÉ.

Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Uzávierka Kontakt
FSMPaR CCT 29.8.2019

Gyňov (Košice-okolie)

15.8.2019 Ing. Renáta Karolová

renata.karolovauvlf@gmail.com

0915 984 634

Propozície:

Doplňujúce informácie:

Z technických príčin boli skúšky presunuté z 1.9.2019 (PR Samostatná bažantnica Rozhanovce) na 29.8.2019 (PR Chrasť)

Prejsť na výsledky akcií