Číslo odporúčania Meno suky Doporučené psy Chovateľská stanica Poznámka
1/2023/NP Toffi Any-Bon PERÚN Hunderlov

Charlie od Tálského mlýna

MEK od Walczaka

z Rosinského chotára vydané 30.1.2023
2/2023/NP Sarah Any-Bon Alwin z Královských teras

ART z Trnávky

BIG FOOT z Nedelišťa

Benešov dvor vydané 13.3.2023
3/2023/NP Bianca Jelení záře Charlie od Tálského mlýna

ART z Trnávky

Bad od Jarošova dolku

vydané 24.5.2023
4/2023/NP Astrid z Prženských pasek BIG FOOT z Nedelišťa

Cir z Křešova

ANGUS z Nedelišťa

 z Dubovských dolín vydané 8.6.2023
5/2023/NP Nora Any-Bon Ziko Any-Bon

Izzy Monymir

Bak od Borníkovo skály

 z Vitálovho dvora vydané 16.8.2023
6/2023/NP NIKKY od Walczaka MASSAJ od Walczaka Slovakia Lutra vydané 18.8.2023
7/2023/NP PEGY Hunderlov Charlie od Tálského mlýna

ART z Trnávky

Hunderlov vydané 12.10.2023