Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Uzávierka Kontakt
KSVP CCT 06.08.2022

PR Arborétum Tesárske Mlyňany

PR Slepčany

22.07.2022

alebo do naplnenia počtu psov členmi

Ing. Marián Kováč

zchotara@pobox.sk

0915 630 125

Propozície:

propozície KSVP

Prejsť na výsledky akcií