Referendum o odčlenení plemien vodných psov vypísal výbor KCHPS na žiadosť 1/3 majiteľov plemien vodných psov.
V zmysle Vnútornej smernice SKJ o vytvorení samostatného chovateľského klubu boli v referende oslovení majitelia plemien vodných psov – členovia KCHPS k vyjadreniu sa na otázku o odčlenení plemien vodných psov z KCHPS a následného vytvorenia klubu plemien vodných psov.