Vážení členovia klubu,

vzhľadom k tomu, že nie je možné identifikovať platby poštovou poukážkou, prosíme všetkých, ktorí hradili členský príspevok na rok 2019 poštovou poukážkou, aby obratom zaslali kópiu ústrižku emailom matrikárke klubu Ing. Renáte Karolovej