KLUBOVÁ VÝSTAVA POĽOVNÝCH SLIEDIČOV Báč, 04. 09. 2011

rozhodca: David Shields, UK, výsledky
fotografie boli uverejnené so súhlasom správcu DTB ESS v Čechách

BEST IN SHOW

kv_2011_bis