ŠPECIÁLNA KLUBOVÁ VÝSTAVA Dvorianky, 19. 04. 2008

posudzovateľ: Viera Vítková, SK, výsledky

BEST IN SHOW

sv_2008_BIS_Ralf_jz