19.05.2018    Klubová výstava KCHPS KV, CAC – Pezinok (hala RSDC) – propozície + online prihláška

06.10.2018    Špeciálna výstava KCHPS CAC – Košice (jazdecký areál Slávia UVLF Košice)

 

 

Prihlásením psa na klubovú a špeciálnu výstavu vystavovateľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na výstave v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.