Plán výstav, ktorý bol predložený na schválenie KR SPZ:

18.05.2019    Klubová výstava KCHPS (KV, CAC, CC) – Kamenný mlyn Vajarský*

12.10.2019    Špeciálna výstava KCHPS (Víťaz ŠV, CAC, CC) – Košice *

* na výstavách bude realizovaná kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky 

 

 

Prihlásením psa na klubovú a špeciálnu výstavu vystavovateľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na výstave v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.