Lesné skúšky malých plemien (CACT, CCT) a retrieverov (CCT) organizoval klub v poľovných revíroch Tríbeč a Neverice v spolupráci s užívateľmi dotknutých poľovných revírov t. j. Lesmi SR, š. p. OZ Topoľčianky a Poľovníckym združením Topoľ. Skúšok sa zúčastnilo 9 psov.

Miesto zrazu bolo na poľovníckej chate Jedliny v PR Tríbeč. Mapka miesta zrazu i s GPS súradnicami bola všetkým prijatým vodičom i rozhodcom zaslaná prostredníctvom emailu. Za účelom odskúšania disciplín sliedenie, správanie sa po výstrele a hlasitosť sme sa po otvorení skúšok presunuli do PR Neverice, kde je dostatok drobnej zveri. Prakticky ihneď po začatí skúšania nastalo peklo a to doslova. Búrka, hromy, blesky, niektoré naozaj nebezpečne blízko. Ako riaditeľ skúšok som zvažoval ich zrušenie kvôli ohrozeniu života zúčastnených. Na druhej strane ako výcvikár pozitívne hodnotím, že ani jeden zo skúšaných jedincov neprejavil najmenšiu reakciu na hluk bleskov, popri ktorých výstrel z brokovnice znel ako tlesknutie. Následne sa podarilo všetkým sučkám prísť do zveri a podľa preukázanej hlasitosti rozhodcovia udelili príslušné známky. Na tomto mieste sa patrí poďakovať predsedovi PZ Topoľ ako zástupcovi užívateľa PR Neverice za poskytnutie kvalitne zazvereného revíru a to podotýkam bez náhrady. Vodiči a rozhodcovia si tiež zaslúžia obdiv, že to nevzdali. Kto nebol neuverí, prosto voda všade. Potom sme sa presunuli naspäť na chatu Jedliny do PR Tríbeč, kde prebiehali ostatné disciplíny. Rozdielovou disciplínou, pokiaľ ide o zotrvanie na skúškach, sa ukázala disciplína posliedka, na ktorej vypadli 2 sučky. Poslednou disciplínou boli stopy, kde sme mohli vidieť pekné sústredené výkony ohodnotené známkami 4 a 3, ale i výkony, pri ktorých najmä mladšie jedince z prílišnej chtivosti urobili viacero chýb a dostali tak známku 2. Počas celých skúšok lialo, no ranný nástup i záverečné vyhodnotenie sme absolvovali bez dažďa. Aj keď počasie nebolo príjemné, dovolím si aj po rozhovoroch s vodičmi tvrdiť, že pre výkony psov to bolo určite lepšie ako 36° C v tieni a sparno ako celý týždeň pred skúškami. O to lepšie nám chutil tradičný guľáš Janka Paulova.

Na záver by som sa chcel poďakovať užívateľom poľovných revírov za poskytnutie revírov na skúšky, zdôrazním bez nároku na odplatu. Vďaka patrí
rozhodcom za celodenný konštantný a profesionálny výkon. Ďakujem vodičom i odbornej korone za disciplínu a trpezlivosť, ďalej nášmu členovi Ivanovi
Luciakovi za vecné ceny a Dáške a Jankovi Paulovovcom za fantastický guľáš a starostlivosť.

Výsledky skúšok:

Nemecký prepeličiar:

  • Gretha od Tálského mlýna, (Milan Folťan) I. cena 208 b., CACT, CCT, Klubový víťaz, Víťaz skúšok
  • Bena Axally (maj. Tomáš Šulgan / vodič Miroslav Strapko) I. cena 208 b., r. CACT
  • GRÉTKA Dvorce (Barbora Skokanová) I. cena, 184 b.
  • Bria od Hrabětického lesa (Ing. Daniel Olejár) II. cena, 174 b.
  • Bianca Jelení záře (Ing. Tomáš Fuka) II. cena, 170 b.
  • Gira od Tálského mlýna (Adam Páleník) neobstála

Waleský špringeršpaniel: 

  • BOBA Jankina záhrada (Bc. Viera Janeková) I. cena, 188 b., CACT, CCT
  • ENNY Chelbar (maj. Ondrej Mistrík, Elvíra Mistríková / vodič Ondrej Mistrík) I. cena, 184 b.
  • Amy Panibas (maj. Rudolf Pavlík /vodič Zuzana Pavlíková) neobstála