Všestranné skúšky malých plemien a retrieverov a Chovné skúšky organizoval klub v spolupráci s PZ SPZ Spolok v Kostolnej pri Dunaji. Všestranných skúšok malých plemien a retrieverov sa zúčastnilo 6 psov. Chovných skúšok aj napriek avizovanému záujmu 2 psy. 
Veľké poďakovanie patrí nášmu členovi Ivanovi Luciakovi, ktorý sa najväčšou mierou podieľal na organizácii a príprave skúšok. Radi by sme sa taktiež poďakovali nášmu ďalšiemu členovi Ing. Vladimírovi Poljakovi, ktorý prebral úlohy za neprítomného výcvikára bez zaváhania a absolútne profesionálne zastupoval náš klub.
Ďakujeme sponzorom, členom klubu,  za vecné ceny a sponzorské:
Ivan Luciak
Marián Perina
Maryna Chvojková

Výsledky skúšok:

Všestranné skúšky malých plemien a retrieverov (CCT) 
20.-21.10.2018
Kostolná pri Dunaji 

Anglický špringeršpaniel: 

  • HERA z Krivínskej skaly, (Ivan Luciak) I. cena 307b. (VSR) CCT, Klubový víťaz, Víťaz skúšok
  • HEXA z Krivínskej skaly, (MVDr. Veronika Hrúzová) II. cena 278b.

Nemecký prepeličiar:

  • ELF ze Slovákové, (Marián Perina) III. cena 239 b.

Welsh špringeršpaniel: 

  • FORREST GUMP Minebea, (JUDr. Jakub Hudák) III. cena 250b. 

Golden retriever:

  • BONNIE Slnko Unína, (JUDr. Monika Hrmová) I. cena 304 b. (VSR)

Labrador retriever:

  • MY ANGEL FROM Queen´s joy, (Miroslava Rajtárová) I. cena 299 b. (VSR)

 

Chovné skúšky 
20.10.2018
Kostolná pri Dunaji 

Vzhľadom k tomu, že skúšky sa usporadúvali po prvý krát a overovali skúšobný poriadok v praxi, boli realizované  bez ohľadu na minimálny počet prihlásených psíkov. Situáciu navyše skomplikovala neúčasť výcvikára ako člena hodnotiacej komisie na skúškach, preto túto funkciu prebrala Ing. Oľga Borošová. Jej sučka preto absolvovala skúšky bez ohodnotenia. Pripomienky od rozhodcov budú zapracované do skúšobného poriadku. Pripomienkovať skúšobný poriadok môžete TU, kde nájdete aj celé znenie skúšobného poriadku chovných skúšok.

Nemecký prepeličiar:

  • BENNIE Leśny urok,, (Ing. Juraj Piecka, PhD.) neobstál

Welsh špringeršpaniel: 

  • I´M DADDY´S STAR Minebea, (Ing. Oľga Borošová) nehodnotená