Zaslať inzerát

PODMIENKY INZEROVANIA

Každý chovateľ - člen KCHPS má možnosť bezplatného uverejnenia informácie o súčasnom vrhu v jeho chovateľskej stanici. Údaje je potrebné zaslať emailom tajomníčke klubu:

* Chovateľská stanica
* Meno chovateľa s uvedením presnej adresy a kontaktných údajov (mobil, email)
* Meno otca a matky šteniat
* Dátum narodenia šteniat
Odporúčame dodať aspoň 1 fotografiu šteniat

Zaslať inzerát