Zápisnice 2016

Zápisnice 2015

  • 10.10.2015 – Správa z výborovej členskej schôdze v Šamoríne
  • 05.09.2015 – Správa z výborovej členskej schôdze v Báči
  • 15.02.2015 – Správa z výročnej členskej schôdze v Bratislave

Zápisnice 2014

Zápisnice 2013

Zápisnice 2011

  • 06. 01. 2011 – Šamorín – zápisnica
  • 12. 02. 2011 – Bratislava – zápisnica – výročná členská schôdza

Zápisnice 2010

  • 17. 01. 2010 – Nový Cabaj – zápisnica
  • 27. 02. 2010 – Bratislava – zápisnica – výročná členská schôdza
  • 30. 05. 2010 – Šamorín – zápisnica
  • 20. 08. 2010 – Báč – zápisnica

Zápisnice 2009

Zápisnice 2008