Srdečne pozývame všetkých chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemien poľovných sliedičov a vodných psov na Špeciálnu výstavu, ktorá sa bude konať 30.6.2017 v Košiciach.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte Ing. Oľgu Borošovú mailom olgaboros@gmail.com  alebo telefonicky 0905 712 360.

Bližšie informácie o výstave nájdete v propozíciách:

MAPA