Srdečne pozývame všetkých priaznivcov plemien poľovných sliedičov a vodných psov na Špeciálnu výstavu, ktorá sa bude konať 12.10.2019 v jazdeckom areáli UVLF v Košiciach. Súčasne sa vo vedľajšom kruhu bude konať aj Špeciálna výstava kólií a šeltií.

Vstupné listy prihláseným vystavovateľom boli odoslané na emaily. Prosíme skontrolujte si údaje a v prípade nezrovnalostí nás kontaktujte emailom

MAPA s miestom výstaviska TU

Mapa priestorov výstaviska:

 

štatistika prihlásených plemien a jedincov:

Generálni sponzori:


PROPOZÍCIE:

Pre identifikáciu účelu platby prosíme nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený v online prihláške. Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do záverečných súťaží, prípadne aj na Kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, poplatky môžete uhradiť v jednej platbe, uveďte prosíme všetky variabilné symboly!

Príklad 1:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 6030 (VS výstavy je 60 a VS kontroly je 30)

Príklad 2:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne do záverečných súťaží, ako variabilný symbol uvediete 6070 (VS výstavy je 60 a VS súťaží je 70)

Príklad 3:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do súťaží a na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 607030 (VS výstavy je 60 , VS súťaží je 70 a VS kontroly je 30)

 

ONLINE PRIHLÁŠKA NA KONTROLU CHRUPU A MERANIE KOHÚTIKOVEJ VÝŠKY
poplatok pre člena klubu za kontrolu 5 €
poplatok pre nečlena klubu za kontrolu 20 €