KLUBOVÉ VLOHOVÉ SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

 

KLUBOVÉ FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

28. 06. 2009 – PZ Lieskovec, výsledky skúšok, všetky fotografie TU

 

KLUBOVÉ LESNÉ SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

27. 06. 2009 – PZ Lieskovec, výsledky skúšok, všetky fotografie TU 

 

MEDZINÁRODNÉ VŠESTRANNÉ SKÚŠKY

17.-18. 10. 2009- PZ Žirany – Jelenec, PZ Kolíňany, výsledky skúšok, všetky fotografie TU