KLUBOVÉ FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

05. 04. 2008 – PZ Paňa, okres Nitra, výsledky skúšokvšetky fotografie TU 

KLUBOVÉ FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

15. 06. 2008 – PZ Družstevník – Bratislava, Vajnory, výsledky skúšokvšetky fotografie TU

KLUBOVÉ JESENNÉ SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

30. 08. 2008 – PZ Paňa, Okres Nitra, výsledky skúšokvšetky fotografie TU

KLUBOVÉ LESNÉ SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

18. 10. 2008 – PZ Žirany – Jelenec – okres Nitra, výsledky skúšokvšetky fotografie TU