17. 06. 2018 Klubové farbiarske skúšky malých plemien – CCT, Topoľčianky

                         Klubové lesné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, Rozhanovce 

08. 09. 2018 Klubové jesenné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, Rozhanovce

10. 11. 2018 Klubové farbiarske skúšky duričov – CCT, Topoľčianky

24. – 25. 11. 2018 Klubové skúšky duričov – CCT, Mudrovce

 

Prihlásením psa na klubové skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.