Plán skúšok, ktorý bol predložený na schválenie KR SPZ:

06. 04. 2019 Chovné skúšky poľovných sliedičov, Zlaté Moravce

28. 04. 2019 Klubové farbiarske skúšky duričov – CCT, Rozhanovce

27. 07. 2019 Klubové lesné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, Zlaté Moravce

01. 09. 2019 Klubové farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov – CCT, Rozhanovce 

07. 09. 2019 Klubové jesenné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, Zlaté Moravce

05. – 06. 10. 2019 Klubové všestranné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, miesto konania zatiaľ neurčené

Prihlásením psa na klubové skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.