1. WAVELET – Viktória Kyseľová, Partizánska 538/4, 962 31 Sliač