BLACK WATER DIAMOND – Mgr. Lenka Ferková, PhD., Bratislava

ESPIRITO DE AQUA – Zuzana Kvašňovská, Rajecké Teplice

ESTRELA DE AQUA – Mgr. Jana Marmanová DiS. art., Dolné Kočkovce