Podmienky chovnosti pre plemeno Nemecký prepeličiar

 • Všeobecné podmienky:
  • minimálny vek pre zaradenie jedinca do chovu je 15 mesiacov
  • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky od 12 mesiacov veku jedinca
  • genetický (DNA) profil novouchovnených jedincov (podľa ISAG) 
  • vyšetrenie DBK po 12 mesiaci veku s max. stupňom B/B (zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK TU)
  • chovnosť suky ukončená v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 8 rokov
 • Exteriér:
  • 1x absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy organizovanej KCHPS
   • známka pes – „výborný“
   • známka suka – minimálne „veľmi dobrý“,
   • výstava musí byť absolvovaná po dovŕšení 12 mesiacov,
  • absolvovanie Kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky vo veku nad 12 mesiacov
  • chrup úplný, zhryz podľa platného medzinárodného štandardu
  • požadovaná výška v kohútiku podľa platného medzinárodného štandardu 
   • pes 48 – 54 cm
   • suka 45 – 52 cm
 • Výkon:
  • 1 x klubová skúška organizovaná KCHPS, na ktorej je skúšaná disciplína hlasitosť s minimálnou známkou 3 alebo Chovné skúšky poľovných sliedičov
   (hlasitosť – známka min. 3)

podrobné podmienky a informácie nájdete v chovateľskom poriadku