Podmienky chovnosti pre plemeno Lagotto romagnolo

 • Všeobecné podmienky:
  • minimálny vek pre zaradenie jedinca do chovu je 15 mesiacov
  • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky od 12 mesiacov veku jedinca
  • genetický (DNA) profil novouchovnených jedincov (podľa ISAG) 
  • vyšetrenie DBK po 12 mesiaci veku s max. stupňom B/B (zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK TU)
  • chovnosť suky ukončená v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 8 rokov
 • Exteriér:
  • absolvovanie 2 výstav, z toho:
   • 1 x výstava vyššieho typu (národná alebo medzinárodná pod FCI), a
   • 1 x klubová alebo špeciálna výstava organizovaná KCHPS.
   • Známka „výborný“ alebo „veľmi dobrý“,
   • výstavy musia byť absolvované po dovŕšení 12 mesiacov,
  • absolvovanie Kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky vo veku nad 12 mesiacov
  • chrup úplný, zhryz nožnicový, kliešťový, tesný predhryz (horné a spodné rezáky sa musia dotýkať) prípustný.
  • výška v kohútiku podľa platného medzinárodného štandardu
   • pes 43-48 cm (ideálne 46 cm) – tolerancia +/- 1 cm
   • suka 41-46 cm (ideálne 43 cm) – tolerancia +/- 1 cm
 • Zdravie
  • Vyšetrenie na juvenilnú epilepsiu (JE) s výsledkom N/N (negatívny) alebo N/JE (prenášač). Prenášača (N/JE) je možné páriť iba s jedincom s výsledkom negatívny (N/N)
  • vyšetrenie na Lysosomal storage disease lagotto romagnolo type (LSD) s výsledkom N/N (negatívny)

podrobné podmienky a informácie nájdete v chovateľskom poriadku