Trochu z histórie
Lagotto romagnolo- romaňolský vodný pes je starobylým talianskym plemenom vodného psa, ktorý sa
používal na donášanie vodnej pernatej zveri a rýb v bažinatých oblastiach Ravenny. Zmienka o ňom
siaha až do 7. storočia p.n.l. do obdobia Etruskov. Psi pomáhali lovcom v mokradiach, kde bol lov
veľmi náročný. Boli schopné ponárať sa do bažín, a doniesť uviaznutú zver. Umožňovala im to hustá
kučeravá srsť s podsadou, vďaka ktorej sa voda nedostala na kožu. Vysúšanie bažín na
poľnohospodársku pôdu malo za následok stratu „zamestnania“ romaňolských vodných psov a ich
postupnú rekvalifikáciu na hľadačov hľuzoviek, vďaka ich brilantnému čuchu. V 70. rokoch hrozilo
plemenu vyhynutie a bol vypracovaný program na jeho záchranu, čo sa našťastie podarilo. Štandard
plemena je popísaný veľmi podrobne, na základe biometrických meraní mnohých jedincov. Lagotto
má ako jediný pes v FCI štandarde uvedené „Pes na hľadanie hľuzoviek“. Lagotto je ako plemeno
uznané FCI od roku 1995.

Zdravie v skratke
Čo sa týka zdravia, plemeno Lagotto sa nepotýka s výraznými zdravotnými problémami. Ako aj
u iných plemien sa môže vyskytnúť dysplázia bedrových kĺbov (povinný test pred uchovnením),
dysplázia lakťových kĺbov či luxácia pately. Seriózni chovatelia testujú chovných jedincov na tieto
ochorenia, aj keď nie sú zatiaľ povinné.
Z geneticky prenášaných ochorení treba spomenúť juvenilnú epilepsiu a metabolické ochorenie LSD
(lagotto storage desease). Obe tieto ochorenia je možné eliminovať selektívnym chovom , t.j.
 nepoužívaním postihnutých jedincov v chove, resp. nekryť dvoch prenášačov . Chovných jedincov je
možné otestovať na celý panel geneticky prenášaných ochorení vo fínskom Genoscoperi
MYDOGDNA. Súčasťou MYDOGDNA je aj test na kučeravú/rovnú srsť a furnishing (kučeravé osrstenie
na hlave a nochách), čo síce nie sú ochorenia, ale sú to znaky, ktoré robia lagotta lagottom.
Ako aj u iných plemien, u plemena môžu sa vyskytnúť ochorenia očí, seriózni chovatelia testujú
chovných jedincov aj na tieto ochorenia.
Pred kúpou šteniatka je potrebné ubezpečiť sa, či sú rodičia naozaj testovani na hore uvedené
ochorenia.

Povaha
Povahu lagottov výstižne vyjadruje štandard. Sú to výnimoční psi, mimoriadne inteligentní, vždy
dobre naladení, pozorní, s vynikajúcim čuchom a ochotou pracovať. Sú všestranne využiteľní,
pôvodné zamestnanie ako hľadači hľuzoviek, možu nahradiť rôzne psie športy, nosework,
mantrailing, canisterapia, plávanie, či potulky s prírodou. Ak dáte lagottovi dostatočné zamestnanie,
budete mať super parťáka a rodinného psa.
V populácii lagottov sa žiaľ vyskytujú aj prehnane plachí a reaktívni jedinci. Takíto jedinci by v chove
nemali byť použití. Preto treba vyberať šteniatko aj podľa povahy rodičov, treba si pozrieť na výstave
či u chovateľa, ako sa správa budúca matka a aj otec šteniat, ak je to možné a šteniatko riadne
socializovať.