Podmienky chovnosti pre plemeno Anglický špringeršpaniel

 • Všeobecné podmienky:
  • minimálny vek pre zaradenie jedinca do chovu je 15 mesiacov
  • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky od 12 mesiacov veku jedinca
  • genetický (DNA) profil novouchovnených jedincov (podľa ISAG) 
  • vyšetrenie DBK po 12 mesiaci veku s max. stupňom B/B (zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK TU)
  • chovnosť suky ukončená v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 8 rokov
 • Exteriér:
  • 1x absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy organizovanej KCHPS
   • známka minimálne „veľmi dobrý“,
   • výstava musí byť absolvovaná po dovŕšení 12 mesiacov,
  • absolvovanie Kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky vo veku nad 12 mesiacov
  • chrup úplný, nožnicový zhryz (podľa platného medzinárodného štandardu) 
  • požadovaná výška v kohútiku podľa platného medzinárodného štandardu 
   • pes 49 – 53 cm; suka 48 – 52 cm 
 • Výkon:
  • 1x akákoľvek klubová skúška organizovaná KCHPS alebo Chovné skúšky poľovných sliedičov,
  • v prípade absolvovaných klubových farbiarskych skúšok duričov (KFD) je nutné absolvovať ešte jednu skúšku z výkonu, na ktorej je skúšaná disciplína sliedenie (nemusí byť klubová).

podrobné podmienky a informácie nájdete v chovateľskom poriadku