Anglický špringeršpaniel je najväčším španielom zo všetkých španielov. Pôvodne sa nazýval Norfolkský španiel a pod týmto názvom bol v Anglicku samostatne vystavovaný. Bol však známy omnoho skôr, i keď nebol farebne odlišovaný od ostatných španielov. Až v 16. stor. patril k väčším a rýchlejším španielom, ktoré boli používané k lovu drobnej zveri, hlavne zajacov. Tieto psy pomáhali pri love tzv. „skákavej zveri“ a to bolo dôvodom, prečo sa im údajne začalo hovoriť špringre (od anglického slova to spring – skákať). Názov mohol byť odvodený aj od ich typickej vlastnosti vyskakovať do výšky a snažiť sa tak vidieť zver. Skokom vyrážajú (vypichujú) zver, na ktorú pri svojom sliedení narazili. Pri naháňaní zveri sú špringeršpaniele málo hlasité, avšak existujú aj výnimky.

Anglický špringeršpaniel bol uznaný ako samostané plemeno v roku 1902 a tak oddelený od ostatných príbuzných plemien (velšský špringeršpaniel, poľný španiel a i.). Jedným z kritérií bolo sfarbenie. Anglický špringeršpaniel, na rozdiel od poľného španiela, nikdy nemôže byť jednofarebný, ale musí mať bielu farbu kombinovanú s hnedou alebo čiernou farbou. Nikdy nemôže byť farba červená ako u velšského šringeršpaniela.

Od samotného začiatku chovu čistokrvného anglického špringeršpaniela došlo v Anglicku k rozdeleniu na dve skupiny. Časť chovateľov sa zamerala na exteriér a snažila sa zdokonaliť telesné proporcie plemena v súlade so štandardom, druhá skupina, lovecky zameraná, nedbala na exteriér a snažila sa zdokonalovať iba jeho lovecké kvality. Dnes sú jedince z oboch skupín vzájomne ťažko porovnateľné. V Amerike sa chovajú špringeršpaniele odlišného typu, ale ich štandard nezodpovedá anglickému štandardu. Vývoj smeruje k vytvoreniu samostatného plemena, obdobne ako z anglického kokeršpaniela vznikol americký kokeršpaniel.

U nás sa pes typu špringeršpaniela údajne objavil v roku 1875. Pravdepodobne bol dovezený z Anglicka. Potomkovia však neboli zaznamenaní, a tak sa špringeršpaniel až do polovice 20 stor. u nás vyskytoval ojedinele. Jeho väčší rozmach obmedzovali stavače, ktoré u nás boli vždy poľovnícky viac obľúbené. Väčšieho rozmachu sa dosahuje v poslednej dobe. Tak, ako v Anglicku sa stali žiadanými športovými a poľovníckymi psami pre ich schopnosti a pravdepodobne aj pre ľahšie cvičenie a ovládateľnosť. Sú považované za najinteligentnejšie plemeno zo španielov.