Príjemné prežitie vianočných sviatkov, 

všetko dobré v Novom roku 2019,

mnoho chovateľských, výstavných a pracovných úspechov so sliedičmi a vodnými psami,

praje výbor KCHPS.