Zhromažďovanie osobných údajov.
Ochrana osobných údajov, ktoré zhromažďuje Klub chovateľov poľovných sliedičov na webových stránkach ako aj v potrebných dokumentoch. Pod pojmom osobné údaje je súbor akýchkoľvek údajov týkajúcich sa fyzickej osoby.

Oboznámenie s podmienkami spracovania osobných údajov

Kontaktujte nás:
Ak si želáte opraviť alebo odstrániť akýkoľvek osobný údaj, opraviť, zablokovať alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom emailu. Kontakt na matrikárku, poradcov chovu a ďalších členov výboru nádete na stránkach TU.