V prípade nejasností kontaktujte Ing. Martina Sýkoru mailom: martin.sykora@lesy.sk alebo telefonicky: 0918 333 573

Priložiť rodokmeň:

Pes bude hodnotený podľa skúšobného poriadku:
LSMP*LSR
* CACT sa zadáva iba pri LSMP.

Meno psa (povinné):

Pohlavie (povinné):

Dátum narodenia psa (povinné):

Plemeno (povinné):

Plemenná kniha a číslo zápisu (povinné):

Otec (povinné):

Matka (povinné):

Chovateľ (povinné):

Majiteľ (povinné):

Adresa majiteľa (povinné):

Email (povinné):

Telefón (povinné):

Vodič na skúškach(povinné):

Členstvo v SPZ (povinné):

Adresa vodiča (povinné):

Poznámka pre organizátora

Týmto prehlasujem, že poznám skúšobný poriadok a že sa mu podrobujem. Prihláseného psa/suku predvediem sám, alebo ho dám predviesť splnomocneným zástupcom. Ručím za škody spôsobené mojim psom/sukou. Stanovený poplatok zaplatím ihneď po prijatí prihlášky organizátorom.