Z organizačných dôvodov sú Klubové jesenné skúšky malých plemien a retrieverov, ktoré sa mali konať 7.9.2019 presunuté na mesiac október. Termín bude v krátkej dobe upresnený.