Výsledky klubovej výstavy konanej areáli Kamenný Mlyn Vajarský nájdete v  povýstavnom katalógu TU.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ako aj členom klubu, ktorí pomáhali s prípravou výstavy. Zároveň ďakujeme sponzorom za ceny pre víťazov a gratulujeme víťazom.

Za fotografie ďakujeme členke klubu Tatiane Haršániovej.

Všetky fotografie sú dostupné na https://www.zonerama.com/Harsani/Album/5312829?fbclid=IwAR3Intd9POKbs2zsTTFAZAYC_qEgMOxzXwc6Q-gskumpooarjrUxjPR5k-U