Aktuálny zoznam členov KCHPS 

 

Členské príspevky na rok 2019 je potrebné uhradiť do 31.1.2019. 

Ev.č. Meno riadneho člena Kraj Plemeno
134 15 Bachratá Petra, Mgr. BA ŠVP
062 12 Bada Štefan TT NP
160 17 Bažík Rastislav TT NP
097 14 Bednarič Ľubomír BA ASS
174 17 Beneš Juraj KE NP
109 14 Beňušová Rebeka ZA NP
081 13 Berilla Michal KE NP
814 03 Borošová Oľga, Ing. PO WSS
152 16 Brezula Drahoš BA WSS
164 17 Broš Jaroslav TT NP
848 05 Bugár Pavel TT ASS
108 14 Ciberej Juraj, prof. Ing. CSc. KE ASS
758 02 Cigáň Viliam NR ASS
892 07 Cigáňová Ivana, Mgr. NR ASS
166 17 Čurlík Ján MVDr., PhD. PO NP
145 16 Dadaj Vladimír, Ing. PO ASS
183 17 Dančišinová Kristína KE ASS
891 07 Domonkoš Peter KE ASS
180 17 Dovičovičová Eliška NR WSS
172 17 Ďurdina Vladislav ZA NP
123 15 Fabian Branko TT ASS
213 18 Fekiač Jozef, Mgr. BB NP
208 18 Ferková Lenka, Mgr., PhD. BA PVP
139 15 Filo Ján BB WSS
890 07 Fodor Jozef, Ing. NR LR
936 08 Folťan Milan BA NP
133 15 Fuchs Jakub PO NP
048 11 Haršáni Pavol TT ASS
211 18 Haršániová Tatiana TT ASS
112 14 Herdicsová Kristína NR ASS
156 17 Hodáň Stanislav TT NP
542 97 Hrušecký Štefan TT ASS
699 00 Hrúzik Miloš, Bc. NR WSS
003 08 Hrúzová Veronika, MVDr. NR ASS
094 14 Hudák Jakub KE WSS
148 16 Chrenko Ján NR ASS
192 18 Chvojková Maryna TT ASS
220 18 Chvojka Stanislav TT ASS
162 17 Iglódyová Adriana, MVDr. PhD. KE ASS
046 11 Ihnát Marián KE NP
163 17 Ivanová Federika KE ASS
158 17 Izakovič Daniel BA NP
184 17 Jakubov Vladislav, Ing. PO ASS
225 93 Janek Ľudovít, MUDr. TT WSS
622 98 Janeková Jana, Mgr.. TT WSS
226 93 Janeková Viera, Bc. TT WSS
217 18 Jesenický Rastislav BA ASS
067 12 Kadnárová Jana BA LR
168 17 Karolová Barbora KE ASS
157 17 Karolová Renáta, Ing. KE ASS
169 17 Klieštiková Stanislava ZA ŠVP
142 16 Kobulnický Pavol Ing. KE NP
199 18 Kolenič Branislav TT NP
025 09 Konečnik Ivan TN WSS
135 15 Kozmann Tibor Ing. KE WSS
175 17 Krchníková Zuzana, MVDr. BA NP
064 12 Križan Rudolf TT ASS
212 18 Krpčiarová Bibiána, Mgr. TT WSS
194 18 Krúpa Tomáš, MVDr. ZA ASS
215 18 Krupa Vojtech BA LR
057 11 Kyseľová Viktória BB ŠVP
196 18 Laczko Ladislav NR WSS
800 03 Laš Milan, Ing. ZA NP
171 17 Lazar Jozef, Ing. KE ASS
170 17 Lazar Jozef, ml. KE ASS
067 93 Lazar Peter, doc., MVDr., PhD. KE ASS
037 10 Lechman Marián KE ASS, NP
165 17 Lipták Peter Ing. NR LR
063 12 Liptáková Iveta Mgr. NR LR
167 17 Luciak Ivan BA ASS
105 14 Luterán Marek KE NP
185 17 Macko Dominik, MVDr. BB ASS, NP
198 18 Macháčková Katarína, MUDr. BA WSS
218 18 Malík Štefan, Mgr. ZA WSS
193 18 Marcin Ján, Ing. KE ASS
197 17 Marmanová Jana, Mgr., DiS art. TN PVP
143 16 Masarovič Peter BA NP
095 14 Mathernyová Patrícia BA WSS
131 15 Matula Jaroslav BA NP
121 15 Mederi Roland, Ing. BB NP
136 15 Medviď Miloš PO WSS
176 17 Miklušáková Melita BB LR
456 96 Mistrík Ondrej BA WSS
195 18 Mistríková Elvíra BA WSS
077 12 Mladšíková Andrea KE WSS
114 15 Modráková Eva KE WSS
103 14 Molnárová Viera PO WSS
117 15 Nemlahova Marta TN LR
153 16 Ostrožanský Karol TT NP
147 16 Pacalaj Patrik BB NP
119 15 Pádivá Alexandra BA LR
197 18 Pavlík Rudolf TT WSS
159 17 Perina Marián BA NP
106 14 Pivko Ivan ZA NP
660 99 Plavý Rastislav, Ing. BA ASS
155 17 Podbieľančíková Michaela ZA WSS
082 13 Polach Adrián TT NP
065 12 Polák Miroslav NR LR
210 11 Poljak Vladimír, Ing. TT  
205 18 Raffay Ján  TT  NP
177 17 Rázgová Emília ZA WSS
939 08 Repka Ondrej, Mgr. BA WSS
138 15 Rigdová Alexandra PO PVP
092 14 Riška Štefan BA WSS
200 18 Salagovič Roman KE NP
181 17 Samajdáková Silvia, MVDr. BB ASS
201 18 Semko Michal PO ASS
178 17 Skokanová Barbora NR NP
214 18 Slávik Pavol, Mgr. ZA ASS
173 17 Smrčo Peter, MVDr., PhD. KE WSS
137 15 Strna Pavol BA NP
110 14 Sýkora Martin, Ing. NR NP
189 17 Šamaj Jakub ZA NP
007 08 Šedivý Rastislav BA ASS
113 14 Škorupa Štefan BB IWS
088 13 Špirko Marek PO NP
179 17 Štecl Dušan, Mgr. KE NP
188 17 Štrkolcová Gabriela, MVDr, PhD. KE ASS
010 08 Šustek Pavel TT WSS
206 18 Šušor Juraj  BB NP 
030 09 Tomečko Marian, MUDr. PO WSS
221 18 Trstenský Dárius BA LR
190 17 Uhliarik Miloš TN NP
216 18 Vincze Ladislav BA NP
219 18 Višňovec Roman TN LR
186 17 Ing. Vrbenský Ján ZA NP
209 18 Vysoký Peter NR WSS
144 16 Zattoviczová Eleonóra NR LR