Názov účtu:

Klub chovateľov poľovných sliedičov, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

IBAN kód: SK16 1100 0000 0026 2334 1257

SWIFT CODE: TATR SK BX

 .POPLATKY PRE ZÁUJEMCOV O ČLENSTVO A ČLENOV KLUBU

Zápisné a členské:

 • zápisné 5 €
 • členské pre člena SPZ  10 €
 • členské pre nečlena SPZ (kolektívny člen) 13 €
 • členské pre invalidných dôchodcov znížené o 50 %

Poplatky pri uchovnení jedinca:

 • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky 5 € – platí sa pred zaslaním prihlášky na kontrolu 

Poplatky za chovateľskú činnosť:

 • vystavenie odporúčania na párenie psom (do 10 dní) 10 € – platí majiteľ suky
 • vystavenie expresného odporúčania na párenie psom (do 2 dní) 20 € – platí majiteľ suky
 • krytie so psom uchovneným v KCHPS v majetku nečlena klubu 20 € – platí majiteľ suky 
 • krytie na výnimku 40 €

 .

POPLATKY PRE NEČLENOV 

Poplatky pri uchovnení jedinca:

 • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky 20 € – platí sa pred zaslaním prihlášky na kontrolu
 • uchovnenie jedinca 100 € – platí sa pred zaslaním dokumentov poradcovi chovu

Poplatky za chovateľskú činnosť:

 • vystavenie odporúčania na párenie so psom (do 10 dní) 100 € – platí majiteľ suky
 • vystavenie expresného odporúčania na párenie so psom (do 2 dní) 150 € – platí majiteľ suky
 • výnimka na krytie 100 €
 • zaradenie chovného jedinca nečlena klubu do zoznamu chovných jedincov na web stránke klubu 50 € ročne