VÝSTAVY

18.05.2019    Klubová výstava KCHPS (KV, CAC, CC) – Kamenný mlyn Vajarský*

12.10.2019    Špeciálna výstava KCHPS (Víťaz ŠV, CAC, CC) – Košice *

* na výstavách bude realizovaná kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky 

SKÚŠKY

06. 04. 2019 Chovné skúšky poľovných sliedičov, Zlaté Moravce

28. 04. 2019 Klubové farbiarske skúšky duričov – CCT, Rozhanovce

27. 07. 2019 Klubové lesné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, Zlaté Moravce

01. 09. 2019 Klubové farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov – CCT, Rozhanovce 

07. 09. 2019 Klubové jesenné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, Zlaté Moravce

05. – 06. 10. 2019 Klubové všestranné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, miesto konania zatiaľ neurčené