Zaslať inzerát

PODMIENKY INZEROVANIA

predaj šteniat a dospelých jedincov môžu inzerovať len členovia klubu KCHPS. Inzerát bude zverejnený po dobu 3 mesiacov. Vaše inzeráty môžete zaslať emailom tajomníčke klubu.
Zaslať inzerát