Farbiarske skúšky duričov (CCT) organizoval klub v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky. Skúšok sa zúčastnilo 9 psov.
Ďakujeme za nezištnú pomoc Janka Paulova a Dášky Paulovej a taktiež sponzorom.

Výsledky skúšok:

3.11.2017
Farbiarske skúšky duričov (CCT)
Tríbeč

Anglický špringeršpaniel: 

  • VIGGO Ruthless,, (Maryna Chvojková) III. cena 58 b.
  • PARIS zo Srnčej doliny, (Mgr. Ivana Cigáňová) III. cena 52 b. 
  • BEKY z Orešanských viníc, (Rudolf Križan) III. cena 52 b. 
  • DITA z Krivínskej skaly, (MVDr. Veronika Hrúzová) I. cena, 100 b, CCT, Klubový víťaz, Víťaz skúšok 

Nemecký prepeličiar:

  • AKI Monymir, (maj. MVDr. Michal Babinský/ vodič Zuzana Babinská Tučanová) I. cena 96 b., CCT

Welsh špringeršpaniel: 

  • LANCELOT Ivančice, (Bc. Miloš Hrúzik) I. cena 76 b., CCT

Jazvečík hrubosrstý št.:

  • JESSIKA Kamenný potok, (Ing. Vladimír Poljak) I. cena 66 b.
  • PERÚN z Kmeťovej horárne, (Ing. Katarína Garajová) I. cena 66 b.

Jazvečík hrubosrstý trp.:

  • OBERON z Chotára, (Ing. Michaela Pacalajová) I. cena 52 b.