Farbiarske skúšky duričov (CCT) organizoval klub v poľovnom revíri Samostatná bažantnica Rozhanovce. Skúšok sa zúčastnilo 9 psov.
Ďakujeme sponzorom za vecné ceny.

Výsledky skúšok:

28.04.2019
Farbiarske skúšky duričov (CCT)
PR Samostatná bažantnica Rozhanovce

Anglický špringeršpaniel: 

  • JASMINE Rasplav, (maj. Dominika Šalamonová / vodič Jozef Šalamon) III. cena 44 b.
  • TAMII Bohemia Jewellery, (MVDr. Tomáš Krupa) II. cena 58 b. 
  • MR.HOLMES Tamaam, (MVDr. Adriana Iglódyová, PhD.) I. cena 68 b. 
  • ZIVA zo Sadenca, (maj. doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. / vodič Jozef Lazár) I. cena, 88 b, CCT 

Nemecký prepeličiar:

  • SARAH Any-Bon, (Juraj Beneš) I. cena 92 b.
  • JIMMY Any-Bon (Jakub Fuchs) I. cena 96 b., CCT, Klubový víťaz, Víťaz skúšok

Jazvečík hrubosrstý št.:

  • CERUS Čierne potoky, (Marko Kakuta) I. cena 72 b.

Jagdteriér:

  • ADINA spod Linčinej, (Juraj Lupčo) II. cena 56 b.

Hladkosrstý foxteriér:

  • CONNY Xiamant, (Mgr., Ing. Dušan Lupčo) I. cena 63 b.

 

Foto: Dominika Šalamonová, Marko Kakuta