Pripomíname dôležité dátumy:

Členské príspevky na rok 2019 je potrebné uhradiť do 31.1.2019.

Uzávierka prihlášok do súťaží Výstavný pes roka 2018 a Pracovný pes roka 2018 je 15.1.2019.