Dňa 17. februára 2019 sa na Technickej univerzite vo Zvolene o 11:00 hod. uskutoční členská schôdza klubu.